חברת חי מוצרי נייר רואה חשיבות גבוהה בהנגשת אתר האינטרנט שלה לאנשים עם מוגבלויות ובכך לאפשר
למרבית האוכלוסייה לגלוש בנוחות ובקלות.

מידע על נגישות האתר

הנגשת האתר נעשתה לפי ההנחיות והתקנים שלהלן:

אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג .2013
התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך
2.0WCAG הבינלאומי.

האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים, הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים Chrome
.Internet Explorer -ו

אפשרויות נגישות: אתר זה מספק אפשרויות נגישות שונות, כגון שינוי גודל הגופן, עזרים קוליים, ואפשרויות ניווט
פשוטות. ניתן להתאים את ההגדרות לפי הצורך האישי שלך

קשר ומשוב: אם נתקלת בבעיה נגישות כלשהי באתר, אנא צור קשר ואנו נשמח לסייע ולקבל ממך משוב. ניתן
ליצור קשר כאן

באמצעות דוא"ל il.co.hai@segal.sivan או בטל' 08-8654260