img
img
img
img

ארגון PEFC לניהול ופיקוח על יערות אירופה.

PEFC הינו ארגון שמספק מנגנון לניהול ופיקוח על יערות האירופה ובכל העולם ומטרתו לשמור ולהגן עליהם בכדי שגם הדורות הבאים יהנו מהטבע.

ליערות תרומה גדולה בהקלה על האקלים ואסונות הטבע, הם מייצגים חלק מהאזורים הביולוגים העשירים ביותר על פני כדור הארץ ומספקים מזון וחומרי גלם מתחדשים עבור רבים ממוצרי הצריכה של אוכלסיית העולם.

ההשפעה הקולקטיבית של PEFC :הארגון מאמין שרק יחד נוכל להגן על היערות שלנו וזאת הסיבה שבגללה אינם עובדים לבד אלא דואגים ליצור שותפויות ען מגוון רחב של בעלי עניין ברחבי העולם. שותפויות אלה מאפשרות להגביר את המודעות וההשפעה הקולקטיבית.

חברת CELTEX הינו חבר נאמן של ארגון PEFC.

img

ECOLABEL סממן למצויינות סביבתית.

החל משנת 1992 ECOLABEL  הינו סממן למצוינות סביבתית המוענק למוצרים ושירותים העומדים בדרישות סביבתיות גבוהות לאורך כל מחזור חייהם, החל מייצור חומרי גלם, עיבוד המוצר ועד להפצה והטמנה.

ECOLABEL מקדם מצוינות זו על ידי עידוד היצרנים לייצר פחות פסולת פחמן דו – חמצני בתהליך ייצור המוצר מעודד חברות לפתח מוצרים עמידים, קלים לתיקון וניתנים למחזור.

חברת CELTEX העומדת בדרישות מחמירות אלו קיבלה את תו איכות של חברת ECOLABEL לכל מוצרי הנייר.

img
icon

מפיות מנייר קראפט ממוחזר

icon
icon
icon